Keypstreytir

RETURRET

 • Produktet bliver specielt fremstillet efter dine personlige specifikationer. Derved adskiller vi os fra andre klassiske tøjsælgere. Varer, som bliver byttet, kan vi ikke lægge tilbage på lageret. Derfor bytter vi kun hvis vi har lavet en fejl, og derfor er det også vigtigt at du læser korrektur på din bestilling når du godkender et layout.

FORBEHOLD

 • Der tages forbehold for pris- og trykfejl og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre gældende priser samt prisstruktur.
 • Placeringen af tryk, gøres bedst muligt ud fra designet, men mindre tilpasninger som ændring af størrelse på desinget, og placering kan forekomme.
 • Farven på tøjet er anvist på skærmen bedst muligt, men en farve-variation i forhold til skærmvisnigen skal forventes.

LEVERINGSBETINGELSER

 • Leveringstiden er som standard 6 arbejdsdage.  Ønskes forsendelse med post o.lign. betales dette efter gældende takst. Vi kan ikke blive holdt ansvarlig for evnt. forsinkelse af pakker grundet post. Kun hvis vi ikke sender pakken til den aftalte tid.
 • Der gøres altid sit yderste for at overholde en aftalt leveringsfrist, men er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskridelse.
 • Force majeure: Strejke, lockout, brand eller anden force majeure, der direkte eller indirekte har indflydelse på ordrens gennem-førelse, berettiger trykkeriet til at udskyde leveringen.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

 • Vi gør opmærksom på, at DiSnið til enhver tid følger den gældende lovgivning for behandling af firma- og personoplysninger, hvorfor alle informationer behandles fortroligt. Det vil til enhver tid være muligt personligt at få oplyst eventuelle registrerede informationer samt få dem slettet, såfremt dette ønskes. Ingen informationer kan på noget tidspunkt videregives eller sælges til tredje part.

MANGLER

 • DiSnið kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.
 • Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
 • Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. DiSnið er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
 • DiSnið har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

COPYRIGHT

 • Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der debiteres, tilhører kunden, med mindre andet er aftalt.
 • Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der IKKE debiteres, tilhører DiSnið, med mindre andet er aftalt.
 • I tilfælde, hvor andre leverandørers ophavsret er involveret (eksempelvis fotografier, illustrationer, fotomodeller m.v.) er DiSnið  ikke ansvarlig for krav, der rejses fra disse tredjemænd, såfremt disses ophavsrettigheder krænkes.

OPHAVSRET

 • Kunden garanterer, at kundens anvendelse af det materiale, der overleveres til DiSnið, ikke er i strid med den til enhver tid gældende lov om ophavsret og/eller andre ophavsretslige bestemmelser. Hvis DiSnið bliver pålagt ansvar over for tredjemand for krænkelse af ophavsrettigheder eller andre rettigheder til det til DiSnið overleverede materiale, er kunden pligtig til at holde DiSnið skadesløs for ethvert erstatnings-krav og andre omkostninger af enhver art.

BETALINGSBETINGELSER

 • Enhver ny kunde betaler netto-kontant med mindre andet er aftalt.
 • Erhvervs kunder betaler derefter med 14 dages betalingsfrist.